Vi finder altid en rigtig god løsning til dit projekt

Vores dedikerede team af erfarne fagfolk arbejder hårdt for at opfylde dine behov og ønsker. Vi sætter en ære i at levere løsninger af høj kvalitet, der ikke kun er funktionelle, men også æstetisk tiltalende. Uanset om du drømmer om at skabe dit drømmebadeværelse, optimere driften af dit varmeanlæg, eller gerne vil have renset dit stoppede afløb, er vi her for at hjælpe dig.

Vi forstår, at hver opgave er unik, og derfor tilpasser vi vores service til at imødekomme dine individuelle krav. Med vores ekspertise og omfattende viden, er vi klar til at håndtere både små reparationer og større renoveringsprojekter med den samme professionalisme og omhu.

Små og store opgaver for privat­kunder

Havnens VVS ApS tilbyder service for privatkunder, f.eks. Villaejere, ejerlejlighedsejere, andelshavere m.fl.

Havnens VVS’ services omfatter en bred vifte af tjenester, der dækker alt fra små reparationer til større installationer, ombygninger, og vedligeholdelsesopgaver for private kunder.

For små opgaver inkluderer vores VVS-tjenester typisk reparation af utætte rør, udskiftning af vandhaner, reparation eller udskiftning af WC’er, rensning af afløb, og reparation radiatorer, fejlfinding på varmeanlæg, mm. Disse opgaver kræver ofte hurtig og effektiv handling f. eks. for at forhindre vandspild og yderligere skade på hjem/bygninger.

For større opgaver kan vores VVS-tjenester f.eks. omfatte installation af nye VVS-systemer såsom fjernvarme- og centralvarmesystemer, radiatorer mm. Det kan også omfatte ombygning af badeværelser eller køkkener og meget andet.

Ud over reparationer og installationer kan vores VVS-tjenester også omfatte regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse af VVS-systemer for at optimere ydeevne og forlænge levetiden for installationerne.

Uanset om det drejer sig om små eller store opgaver, er pålidelighed, faglig ekspertise og kundeservice nøgleelementer i Havnens VVS-services for privatkunder.

Havnens VVS udskiftning af håndvask med vandlås
Havnens-VVS Gasinstallation Service
Vand i vask løber ud i afløb
Brusehoved smart design

Små og store opgaver for privat­kunder
Havnens VVS ejendomsservice
Havnens VVS tilbyder service for ejendomme og erhverv

VVS Service på ejendomme og erhvervskunder

VVS-service til ejendomme og erhvervskunder omfatter en bred vifte af specialiserede tjenester designet til at opretholde og optimere VVS-systemerne i større bygninger og virksomheder.

Dette kan omfatte løbende vedligeholdelse af VVS-systemer såsom inspektion af rørledninger, vedligeholdelse af varme- og kølesystemer, samt reparation af eventuelle lækager eller defekter. Desuden kan det indebære installation og opgradering af VVS-udstyr og systemer for at forbedre effektivitet og spare energi.

VVS-tjenester til ejendomme og erhvervskunder kan også omfatte akut assistance for at sikre, at virksomhedens VVS-installationer forbliver funktionsdygtige og ikke forårsager forstyrrelser i driften og naturligvis reparation af utætte rør, udskiftning af vandhaner, reparation eller udskiftning af WC’er, rensning af afløb, og reparation radiatorer, fejlfinding på varmeanlæg, mm. Disse opgaver kræver ofte hurtig og effektiv handling f.eks. for at forhindre vandspild og yderligere skade på bygninger og inventar.

Professionel ekspertise, hurtig respons og skræddersyede løsninger er centrale elementer i VVS-service til ejendomme og erhvervskunder.


Renoveringer og ny installationer

Havnens VVS ApS har stor erfaring med udskiftning/renovering af faldstammer, stigestrenge, kælderledninger, varmesystemer og varmecentraler, samt renovering af fx badeværelser og ombygninger.

Vi har et godt netværk af dygtige samarbejdspartnere indenfor div. håndværk, som elektriker, tømrer, murer, m.fl. og påtager os gerne opgaver som hovedentreprenør på jeres projekter.

Renoveringer og ny installationer
Havnens VVS ny installation og renoveringer

Havnens VVS tilbyder_badeværelsesrenovering
Havnens VVS tilbyder_badeværelsesrenovering
Havnens VVS tilbyder_badeværelsesrenovering

Badeværelsesrenovering

Havnens VVS ApS har stor erfaring i renovering af badeværelser, og har gode samarbejdspartnere indenfor murer-, maler-, elektriker-, tømrerfirmaer m.fl., så vi kan stå for enten VVS entreprisen, eller hele badeværelset, hvis dette ønskes.

Badeværelset er et af husets dyreste rum, og det er vigtigt at arbejdet er projekteret og udført korrekt, da der er tale om installationer og bygningsdele der gerne skal holde i mange år.

Ekspertise, omhyggelig planlægning og høj kvalitet i udførelsen, er afgørende for at sikre en vellykket badeværelsesrenovering, der opfylder kundens behov og forventninger.

Kontakt os for projektafklaring og tilbud.


Centralvarme installation

Centralvarme installationer

Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig for at sikre, at centralvarmesystemet fungerer korrekt og effektivt, herunder servicering, justering og eftersyn af komponenter som veksler, pumper og ventiler.

Mange mennesker oplever problemer med deres varmeanlæg, særligt i efteråret og starten af vinteren.

Havnens VVS ApS har mange års erfaring i fejlfinding på central- og fjernvarme-anlæg, og er klar til hurtig respons, når folk står uden varme.

Udskiftning af utæt eller fejldimensioneret radiator, etablering af gulvvarme mm kan bibringe bygningen kontant værdi, forbedre driftsøkonomien og væsentligt forøge komforten.


Afløb og faldstammer

Havnens VVS ApS har stor erfaring med afløbsarbejde.

Vi har professionelt udstyr til rensning af stoppet afløb og faldstamme, stoppet WC, mm.

Vi udskifter ofte hele faldstammer eller gennemtærede utætte dele af faldstammer for vores kunder, det være sig ejendomme, boligforeninger, villaer, lejligheder og virksomheder.

Vi har et godt samarbejde med autoriserede kloak-mestrer, og kloakrensefirmaer/spulevogne, som vi kan rekvirere til hurtig udrykning, hvis der er brug for mere omfattende hjælp.

Vand i vask løber ud i afløb

Varmecentraler

Service på varmecentraler indebærer regelmæssig inspektion, vedligeholdelse og reparation af varmeanlæg, der typisk findes i større bygninger som boligblokke, virksomheder eller institutioner.

Denne service omfatter typisk kontrol af pumper, komponenter, ventiler og termostater for at sikre, at de fungerer korrekt og effektivt. Inspektionen kan også omfatte kontrol af tryk og temperatur samt rensning af varmevekslere og varmtvandsbeholdere for at sikre optimal ydeevne og energieffektivitet, samt modvirke bakterievækst i det varme vand.

Regelmæssig service er afgørende for at forhindre uventede nedbrud, forlænge levetiden for varmeanlægget og sikre en pålidelig og effektiv opvarmning af bygningen, samt minimering af energispild.

Havnens VVS ApS har mange års erfaring med servicering af og fejlfinding på varmecentraler.

Havnens-VVS Varmecentraler installation og service
Havnens VVS tilbyder service for ejendomme og erhverv
Havnens VVS ny installation og renoveringer
Havnens VVS Service varmecentraler

Havnens VVS Service varmecentraler

Fjernvarme installationer

Fjernvarmeinstallationer er populære på grund af deres miljømæssige fordele, da de reducerer behovet for individuelle kedler og dermed mindsker CO2-udledningen. Derudover giver fjernvarme også mulighed for en mere effektiv udnyttelse af energiressourcerne og kan bidrage til øget energieffektivitet i bygningerne.

København og Frederiksberg kommuner har begge meget veludbyggede fjernvarme-systemer og er i dag den overvejende energikilde i bygningsmassen i disse kommuner.

Havnes VVS ApS har stor erfaring i at installere, udskifte, og servicere fjernvarmeanlæg.

Service på fjernvarme-anlæg indebærer regelmæssig inspektion, vedligeholdelse og reparation af anlægget.

Denne service omfatter typisk kontrol af pumper, komponenter, ventiler og termostater for at sikre, at de fungerer korrekt og effektivt. Inspektionen kan også omfatte kontrol af tryk og temperatur samt rensning af varmevekslere og varmtvandsbeholdere for at sikre optimal ydeevne og energieffektivitet, samt modvirke bakterievækst i det varme vand.

Regelmæssig service er afgørende for at forhindre uventede nedbrud, forlænge levetiden for fjernvarme-anlægget og sikre en pålidelig og effektiv opvarmning af bygning og varmt vand, samt minimering af energispild.


Udskiftning af målerhane/ventil ved vandmåler

I forbindelse med udskiftning af målere er det et krav fra Hofor at der kan lukkes for vandet på begge sider af måleren.

Link til Hofor om emnet her. Tid til målerskift: | Udskiftning af vandmåler eller varmemåler (hofor.dk)

Det er vigtigt at der kan lukkes for vandet på begge sider af vandmåleren, ikke bare i forbindelse med udskiftning af vandmåleren, men det er også ret praktisk, at man hurtigt og effektivt kan lukke for vandet til hele ejendommen, hvis uheldet skulle være ude, og det fosser ud med vand, f. eks. som følge af et rørbrud eller lignende.

Havnens VVS ApS udskifter ofte defekte afspærringsventiler ved vandmålere, i villaer og ejendomme i hele hovedstadsområdet.

Ring eller skriv til os for nærmere aftale om udskiftning af defekt målerhane!

Udskifning af målerhane/vandmåler
Udskiftning af målerhane/ventil ved vandmåler

Døgnvagt

For vores faste kunder opretholder vi en døgnvagt, hvor vi er klar til at rykke ud, udenfor normal arbejdstid, hvis der er et akut behov herfor.

Et vagtudkald takseres ret højt, og vi prøver derfor altid via telefonen, at guide kunden/beboeren til selv at standse ulykken, eller vurdere om det kan vente til nærmest kommende hverdag. Hvis vi fornemmer at det er bedst vi rykker ud, gør vi naturligvis det, men gør opmærksom på at det ikke er til ”normal” takst.

Stoppet afløb? Havnens VVS tilbyder døgnvagt

Madlavning på gaskomfur
Blus på gaskomfur
Madlavning i gryde på gaskomfur
Installation af gaskomfur

Gaskomfurer

Alt arbejde med gasinstallationer må kun udføres af Autoriserede VVS-installatører.

Hvis I skal have installeret eller demonteret et gaskomfur, have ændret placering af gaskomfur fx i forbindelse med ombygning af køkkenet, eller vil nedlægge jeres gasinstallation, er vi klar til at hjælpe med opgaven.


Tagarbejde

Havnens VVS ApS udfører traditionelt blikkenslager-arbejde som fx udskiftning af tagrender og nedløb, skorstensinddækninger, kvistinddækninger, skiffertage mm.

Kontakt os for projektafklaring og tilbud!